TIETOSUOJASELOSTE Verkkosivujen / evästeiden käyttäminen
Tampereen Sähköpalvelu Oy
Versio 1.1, päivitetty 27.1.2021

1 JOHDANTO
Me, Tampereen Sähköpalvelu Oy (”Yhtiö”), käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja keräämme niiden avulla tiettyjä henkilötietoja verkkosivujamme käyttävistä henkilöistä. Tässä tietosuojaselosteessa selvitämme mm. käyttämiemme evästeiden tyypin, niiden käyttötarkoituksen ja evästeisiin liittyvät valinnat, jotka voit tehdä. Tietosuojaseloste kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka saat henkilötietojesi käsittelyä koskevat oikeutesi voimaan.

2 KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?
Yhtiö on rekisterinpitäjä Yhtiön verkkosivujen käyttäjistä kerättävien henkilötietojen käsittelyssä.
Yhtiön yhteystiedot ovat alla.
Tampereen Sähköpalvelu Oy, Y-tunnus: 2354224-0
Autokeskuksentie 16, 33960 Pirkkala
puh. 03-2515111
Jos sinulla on kysyttävää Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä: Asiakaspalvelu,

3 MIKÄ ON EVÄSTE?
Eväste on pieni tekstipohjainen tiedosto, joka sijoitetaan tietokoneeseesi, matkapuhelimeesi tai vastaavaan laitteeseen ja joka sisältää tietoja verkkosivuilla navigoinnistasi. Käytössä on tilapäisiä ja pysyviä evästeitä. Tilapäiset evästeet, ts. istuntoevästeet, tallennetaan laitteeseesi, kunnes suljet verkkoselaimen. Pysyvillä evästeillä on vanhentumispäivä. Kun kyseinen päivämäärä on umpeutunut, eväste poistetaan palatessasi verkkosivulle, joka on luonut sen.
Evästeet voivat olla ”ensimmäisen osapuolen evästeitä” tai ”kolmannen osapuolen evästeitä”. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka Yhtiö on sijoittanut verkkosivuille. Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka on sijoittanut verkkosivuille jokin muu taho kuin Yhtiö.

4 MITÄ EVÄSTEITÄ NÄILLÄ VERKKOSIVUILLA KÄYTETÄÄN JA MIHIN TARKOITUKSEEN?
Tämä sivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google, Inc:in ("Google") tarjoama internet-analyysipalvelu. Evästeen luoma tieto siitä, että käytät tätä sivustoa (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähetetään Googlen palvelimelle USA:han ja säilytetään siellä. Google käyttää tätä tietoa arvioimaan sivuston käyttöäsi ja koostaa raportteja sivuston käytöstä sivuston omistajille sekä tarjoaa muita palveluja, jotka liittyvät sivuston käyttöön ja toimintaan. Google voi myös siirtää tämän tiedon kolmansille osapuolille siinä määrin kuin laki velvoittaa, tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tätä tietoa Googlen puolesta. Google ei koskaan yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muuhun Googlen säilyttämään tietoon. Voit kieltäytyä evästeiden asennuksesta valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimestasi. Huomaa, että näin tehdessäsi et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja. Käyttämällä tätä sivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinuun liittyviä tietoja yllä mainitulla tavalla ja tarkoituksessa. Lisää tietoa Google Analytics -evästeistä löytyy täältä.


5 MIKÄ OIKEUSPERUSTE YHTIÖLLÄ ON HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN?
Yhtiö käsittelee henkilötietojasi edellä mainitulla tavalla saatuaan sinulta suostumuksen, jonka annat vieraillessasi verkkosivuillamme.


6 VOINKO ESTÄÄ EVÄSTEIDEN TALLENNUKSEN?
Jos et halua sallia evästeiden tallentamista laitteeseesi, voit tavallisesti estää sen kokonaan tai osittain verkkoselaimesi asetuksista. Tietyissä verkkoselaimissa voit esimerkiksi valita, että kaikki evästeet estetään, vain ensimmäisen osapuolen evästeet hyväksytään tai evästeet poistetaan sulkiessasi verkkoselaimen. Verkkoselaimen asetusten kautta voit myös poistaa evästeet, jotka on tallennettu jo aiemmin.
Muista, että jos poistat tai estät evästeet, et välttämättä voi enää käyttää verkkosivuamme ja palveluamme.


7 KENELLE TULEMME JAKAMAAN HENKILÖTIETOJASI?
Kolmannen osapuolen evästeillä kerättävät henkilötiedot luovutetaan myös evästeen tarjoavalle kolmannelle osapuolelle (katso kohta 4).
Vastaanottajat, joille Yhtiö voi myös siirtää henkilötietosi: Yhtiö ei siirrä mitään evästeisiin liittyvää henkilötietoa muille kolmansille osapuolille Googlen lisäksi (katso kohta 4).
Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi toiminnan mahdolliselle ostajalle.

8 SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖTIETOJA EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE?
Tämän sivuston evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
Google Analytics privacy overview Opt out of Google Analytics tracking


9 OIKEUTESI
Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voit saattaa voimaan Yhtiöön nähden. Seuraavassa on kooste näistä oikeuksista. Jos haluat täydet tiedot oikeuksistasi, katso EU:n yleinen tietosuoja-asetus, luvut 3–5.
(a) Käyttöoikeus/rekisteriote. Sinulla on oikeus tietää, mikäli Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Jos yritys käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää mm. mitä henkilötietoja Yritys käsittelee, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja henkilötietojen säilytysajan pituus.
(b) Oikeus tietojen siirtoon. Sinulla on oikeus pyytää kopio Yhtiölle luovuttamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Yhtiö siirtää nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtämiseen koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti ja jotka perustuvat suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena.
(c) Virheellisten tietojen oikaisu. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestäsi.
(d) Tiettyjen tietojen poisto. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tietyin edellytyksin, esim. jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.
(e) Oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Vastustamisoikeus koskee mm. oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä, jolloin Yhtiöllä ei ole enää oikeutta käsitellä henkilötietoja, sikäli kuin Yhtiö ei voi osoittaa (i) käsittelylle huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, jolla on suurempi painoarvo kuin eduillasi, oikeuksillasi ja vapaudellasi, tai (ii) jos käsittely tapahtuu oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
(f) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa sitä, että Yhtiö käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Jos vastustat sellaista käsittelyä, Yhtiön on ilman tarpeetonta viivettä lopetettava kaikki sinulle tapahtuva suoramarkkinointi.
(g) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein.
(h) Valitus. Jos haluat tehdä valituksen Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus jättää asiasta valitus Tietosuojavaltuutetulle.
Jos haluat pyytää rekisteriotetta, tietojen siirtoa, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa


10 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

 

 

TIETOSUOJASELOSTE Asiakasyritysten yhteyshenkilöt
Tampereen Sähköpalvelu Oy
Versio 1.1, päivitetty 27.1.2021


1 JOHDANTO
Tämä tietosuojaseloste tähtää siihen, että Tampereen Sähköpalvelu Oy-yrityksen (”Yhtiön”) asiakasyrityksen tai potentiaalisen asiakasyrityksen yhteyshenkilönä tulet saamaan tietoa siitä, kuinka Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Tietosuojaseloste kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka saat oikeutesi voimaan. Niitä asiakasyrityksiä, joiden kanssa Yhtiöllä on sopimussuhde tai tulee olemaan sopimussuhde, kutsutaan jäljempänä nimityksellä ”Asiakkaat”. Niitä yrityksiä, joihin Yhtiö ottaa yhteyttä ilman olemassa olevaa tai lähitulevaisuudessa odotettavissa olevaa asiakassuhdetta kutsutaan ”Potentiaalisiksi asiakkaiksi”.

2 KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?
Yhtiö on rekisterinpitäjä Asiakkaiden ja Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä kerättävien henkilötietojen käsittelyssä.
Yhtiön yhteystiedot ovat alla.
Tampereen Sähköpalvelu Oy, Y-tunnus: 2354224-0
Autokeskuksentie 16, 33960 Pirkkala
03-2515111
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä:
Antti-Pekka Jakonen, sähköposti:

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT
3.1 Asiakkaat
Yhtiö käsittelee Asiakkaiden yhteyshenkilöistä seuraavia henkilötietoja.
(a) Nimi
(b) Puhelinnumero
(c) Sähköpostiosoite
Jos Asiakas on yksityinen elinkeinonharjoittaja, tulemme hankkimaan myös seuraavat tiedot.
(a) Yrityksen Y-tunnus
(b) Yksityisen elinkeinonharjoittajan luottotiedot
Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Yhtiö pystyy noudattamaan Asiakkaan kanssa tekemäänsä sopimusta. Jos näitä tietoja ei voida käsitellä, Asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta ei voida noudattaa. Tiedot kerätään sinulta ja/tai edustamaltasi Asiakkaalta.
Yhtiö säilyttää myös Asiakkaiden ostohistoriaa, ts. tietoja ostetusta tuotteesta, kuten määrä, päivämäärä ja hinta.
3.2 Potentiaaliset asiakkaat
Yhtiö käsittelee Potentiaalisen asiakkaan yhteyshenkilöön liittyviä tietoja: nimi, yhteystiedot ja tehtävä. Tiedot kerätään seuraavista paikoista: tapaamisista, tarjouspyynnöistä, kyselyistä sekä messuilla ja muissa kontaktitilanteissa kerätyistä tiedoista.

4 TARKOITUS, OIKEUSPERUSTE JA SÄILYTYSAIKA
4.1 Asiakkaat
4.1.1 Asiakashallinta
Nimeä ja yhteystietoja käsitellään, jotta Yhtiö voi toteuttaa oston, toimittaa tuotteen Asiakkaalle ja muilta osin hallinnoida Asiakkaan tilauksia ja tarjota palvelua Asiakkaalle oston jälkeen sekä mahdollistaa muilta osin Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden hoitaminen. Jos Asiakas ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja, käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattaminen ja hyvän palvelun antaminen Asiakkaalle. Jos Asiakas on yksityinen elinkeinonharjoittaja, käsittelyn oikeusperusteena on se, että käsittely on tarpeen, jotta Yhtiö pystyy noudattamaan Asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta.
Yksityisten elinkeinonharjoittajien Y-tunnusta käsitellään laskulla tapahtuvissa ostoissa. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on asiakkaan identiteetin varmistaminen.
Yksityisiä elinkeinonharjoittajia koskevat luottotiedot käsitellään siinä tarkoituksessa, että Yhtiö pystyy varmistamaan Asiakkaan maksukyvyn. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, jossa Yhtiön perusteltu intressi on maksun saamisen mahdollisuuden arviointi.
Edellä mainittuja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä mainituissa tarkoituksissa.
4.1.2 Palautukset, takuuvaateet ja tuotevastuu
Yhtiö säilyttää tietoja Asiakkaan ostohistoriasta sekä mahdollisen kirjeenvaihdon ja dokumentaation, jotka liittyvät Asiakkaan ostamiin tuotteisiin. Sellaisessa dokumentaatiossa saattaa olla yhteyshenkilön nimi ja muita yhteyshenkilöön liittyviä tietoja. Yhtiö säilyttää sellaisen dokumentaation niin pitkään ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta Yhtiö voi antaa Asiakkaalle laadukasta palvelua oston jälkeen sekä käsitellä mahdollisia tuotevastuulain mukaisia reklamaatioita, takuuvaateita ja vaatimuksia. Tietoja säilytetään tässä tarkoituksessa oikeutetun edun tukemana.
4.1.3 Suoramarkkinointi
Yhtiö voi myös käsitellä sähköpostiosoitettasi suoramarkkinointia varten. Markkinointi koostuu siitä, että Yhtiö lähettää sähköpostitse uutiskirjeitä ja tarjouksia tuotteista/palveluista, joiden arvioimme olevan merkityksellisiä ammattisi harjoittamisen kannalta.
Yksityisille elinkeinonharjoittajille voidaan lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia sähköpostitse enintään 12 kuukauden ajan Asiakkaan viimeisimmän oston jälkeen. Asiakasyritysten, jotka eivät ole yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yhteyshenkilöille voidaan lähettää sähköpostitse uutiskirjeitä ja tarjouksia enintään viiden vuoden ajan Asiakkaan viimeisimmästä ostosta.
Uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja lähetetään ainoastaan sillä edellytyksellä, ettet ole vastustanut sellaista markkinointia. Lisäksi voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeidemme ja markkinointisähköpostiemme tilauksen. Jos haluat perua tilauksen, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa tai käytä kaikissa uutiskirjeissä/sähköposteissa olevaa tilauksenperuutuslinkkiä.
Markkinoinnin oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on sen tuotteiden markkinointi.
4.1.4 Muuta
Edellä mainitun lisäksi Yhtiö voi myös käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen soveltuvan lain mukaisen velvoitteen täyttämiseksi tai jotta Yhtiö voi perustella, esittää tai puolustaa oikeudellista vaadetta.
4.2 Potentiaaliset asiakkaat
Yhtiö käyttää yhteyshenkilöidensä tietoja markkinointitarkoituksessa oikeutetun edun tukemana. Markkinointi koostuu sähköpostitse lähetetyistä uutiskirjeistä ja tarjouksista, joiden arvioimme olevan merkityksellisiä ammattisi harjoittamisen kannalta. Uutiskirjeitä ja markkinointisähköposteja lähetetään ainoastaan sillä edellytyksellä, ettet ole vastustanut sellaista markkinointia. Lisäksi voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeidemme ja markkinointisähköpostiemme tilauksen. Jos haluat perua tilauksen, lähetä sähköpostia Yhtiöön sähköpostiosoitteessa tai käytä kaikissa uutiskirjeissä/sähköposteissa olevaa tilauksenperuutuslinkkiä.
Tietosi säilytetään niin pitkään kuin Yhtiö tarvitsee tietoja markkinointikampanjoissa, joita varten tiedot kerättiin, edellyttäen, ettet sitä ennen ole vastustanut markkinointia. Markkinoinnin oikeusperusteena on oikeutettu etu, jossa Yhtiön perusteltu intressi on sen tuotteiden markkinointi.


5 KENELLE TULEMME JAKAMAAN TIETOJASI?
Yhtiö tulee siirtämään henkilötietojasi seuraaville tahoille: verkkosivujemme ylläpitäjälle (Xetnet Oy), laskutusoperaattorillemme (Koivuniemi Oy) sekä asiakaskirjeoperaattorillemme (Apsis Oy). Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Yhtiön lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Yhtiölle, esim. toimittavat tilatun tuotteen Asiakkaalle. Yhtiö toteuttaa kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille.
Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, esim. veroviranomaiselle, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi toiminnan mahdolliselle ostajalle.

6 SIIRRETÄÄNKÖ HENKILÖTIETOJA EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE?
Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan EU/ETA-alueella.

7 OIKEUTESI
Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voit saattaa voimaan Yhtiöön nähden. Seuraavassa on kooste näistä oikeuksista. Jos haluat täydet tiedot oikeuksistasi, katso EU:n yleinen tietosuoja-asetus, luvut 3–5.
(a) Käyttöoikeus/rekisteriote. Sinulla on oikeus tietää, mikäli Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Jos Yritys käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää mm. mitä henkilötietoja Yritys käsittelee, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja henkilötietojen säilytysajan pituus.
(b) Tietojen siirto-oikeus (vain yksityiset elinkeinonharjoittajat). Jos olet yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva asiakas, sinulla on oikeus pyytää kopio Yhtiölle luovuttamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Yhtiö siirtää nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtämiseen koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti ja jotka perustuvat suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena.
(c) Virheellisten tietojen oikaisu. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestäsi.
(d) Tiettyjen tietojen poisto. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tietyin edellytyksin, esim. jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.
(e) Oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.
(f) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa sitä, että Yhtiö käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Jos vastustat sellaista käsittelyä, Yhtiön on ilman tarpeetonta viivettä lopetettava kaikki sinulle tapahtuva suoramarkkinointi.
(g) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein.
(h) Valitus. Jos haluat valittaa Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
Jos haluat pyytää rekisteriotetta, tietojen siirtoa, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa .

8 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos sellaisia muutoksia tehdään, asiasta tiedotetaan kotisivuillamme www.tsp.fi.

Tuotteet