This is Addtech

Image

ADDTECH

Menestyksekkäitä yrittäjähenkisiä yhtiöitä suuressa mittakaavassa

Addtech muodostuu noin 130 itsenäisestä tytäryhtiöstä. Tämä tarkoittaa, että päätökset yhtiöiden toiminnasta tehdään lähellä niiden markkina-alueita. Addtech yhdistää pienyrityksen joustavuuden, yksilöllisyyden ja tehokkuuden suuryhtiön resursseihin, verkostoihin ja pitkäjännitteisyyteen.

Vastuu antaa vapautta

Addtechillä on vahvat arvot ja selkeät strategiat, jotka pohjautuvat yksilöiden kunnioitukseen sekä yhteiseen tahtoon kantaa vastuuta omasta toiminnasta. Meille vastuunalainen vapaus on avain monipuoliseen liiketoimintaan. Ydinarvomme ovat yksinkertaisuus, tehokkuus, muutos, vastuu ja vapaus, jotka näkyvät kaikessa päivittäisessä toiminnassamme.

Yhdysside asiakkaan ja toimittajan välillä

Addtech tarjoaa korkeateknologisia tuotteita ja ratkaisuja teollisuusyrityksille ja infrastruktuuriteollisuuden asiakkaille. Auttamalla asiakkaita kehittämään parempia lopputuotteita ja alentamalla asiakkaiden tuotantokustannuksia Addtech luo sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa.

Johtava arvoa luova teknisen kaupan alan konserni

Addtechin visio on olla Pohjois-Euroopan johtava arvoa luova teknisen kaupan alan konserni. Se tarkoittaa, että haluamme olla asiakkaillemme, toimittajillemme ja työntekijöillemme kaikkein pätevin yhteistyökumppani. Addtechin taloudellisena tavoitteena on luoda tuloskasvua ja kannattavuutta.

Etsimme yrityksiä, jotka voimme pitää ja joita voimme kehittää

Yrityshankinnat ovat merkittävä osa Addtechin liikeideaa. Etsimme aina yrittäjiä ja teknisen kaupan alan yhtiöitä, jotka voivat vahvistaa nykyistä toimintaamme tai laajentaa sitä uusilla tuote- tai markkinasegmenteillä, joiden avulla meidän on mahdollista saavuttaa johtava asema. Ostamme yrityksiä voidaksemme kehittää niitä ja pitää ne osana konserniamme pitkällä aikavälillä.

addtech.com

Tuotteet